Úvod

Základní informace

Obyvatelé

Ceny

Srbština

Jídlo

Historie

Města a místa

Příroda

Fotogalerie

Národní park Lovćen

Národní park Lovćen se rozkládá v centrální a nejvyšší části stejnojmenného horského masívu a zaujímá asi plochu 62 km2. Ze západu a severu jej ohraničuje silnice Kotor - Cetinje, od východu Cetinjské polje a od jihu silnice Cetinje - Budva. Jeho reliéf formovaný ledovcovou a krasovou činností je velmi rozmanitý. Část je pokryta bukovými lesy a makchií, vysokohorské pastviny se střídají s krasem, reprezentovaným škrapy, závrty, jeskyněmi a propastmi. Přes tvrdé horské klimatické podmínky zde roste na 300 druhů rostlin, z toho mnohé jsou ledovcové relikty nebo endemity.

 

pohled na bývalé hlavní město Cetinje

 

rozhled na okolní hory z Jezerského vrchu

 

Nejvyšší horou Lovćenu je Štirovnik s 1749 m n. m. (na jeho vrcholu je vysílač a vojenský objekt, který se nemá fotit). Druhý je Jezerský vrch (Jezerski vrh) s 1660 m n. m.

 

nejvyšší a nejkrásnější hora pohoří Lovćen Štirovnik a vojenský objekt na jejím vrcholu

 

Pro Černohorce je Lovćen posvátným pohořím a národním symbolem. Dal také Černé Hoře jméno – skály Lovćenu se po dešti zbarví do černa. Největší historickou hodnotu představuje mauzoleum Petra II. Petroviće Njegoše na Jezerském vrchu.

Petr II. Petrović Njegoš je největší postavou černohorských dějin jako vládce, vladyka, velký státník, myslitel a básník. Njegošovo dílo, především Horský věnec, je v Černé Hoře stále živé, přestože od Njegošovy smrti uplynulo přes 150 let.

Podle černohorské tradice se Njegoš přál být pohřben na Lovćenu, ale nikoli na jeho nejvyšším vrcholku. Byl totiž přesvědčen, že Černá Hora bude mít v čele významnější osobnost než je on sám, a ta pak bude mít právo spočinout na nejvyšší hoře. Posmrtné pozůstatky Petra II. však nebyly kvůli různým válečným a politickým událostem pohřbeny na místě, které si vybral. Jeho mauzoleum bylo definitivně dostavěno až teprve v r. 1974. Autory architektonického řešení byli sochař Ivan Meštrović a architekt Harald Bilinić. Plošina s mauzoleem se nachází výšce 1580 m. n. m. a vede k němu 426 schodů částečně tunelem. Dominantou interiéru mauzolea je socha Petra II., nad nímž se tyčí jako symbol svobody orel s rozepjatými křídly. Sousoší je také Meštrovićovým dílem. Njegoš je pohřben v kryptě pod mauzoleem.

 

mauzoleum Petra II. Petroviće Njegoše

 

Autem je možno dojet až ke schodišti, odkud je však možno pokračovat pouze pěšky. Pro Černohorce je návštěva mauzolea věcí cti a národního uvědomění.

Pokud byste se rozhodli vystoupit na Jezerský vrch, vezměte si raději uzavřené boty, protože se tu vyskytují štíři. Jsou ale většinou zalezlí pod kameny.

 

Místa Černé Hory: Pljevlja, Žabljak, Řeka Tara, NP Biogradska gora, Kaňon Morači, Klášter Morača, Podgorica, NP Skadarské jezero, Budva, Sveti Stefan, NP Lovćen, Ves Njeguši, Boka Kotorska, Kotor, Herceg Novi, NP Durmitor a vše v jednom textu