Úvod

Základní informace

Obyvatelé

Ceny

Srbština

Jídlo

Historie

Města a místa

Příroda

Fotogalerie

Ceny v Černé Hoře

 

Kolik co stojí (ceny se mohou rok od roku měnit)

chleba 1 0,40 – 0,60 €
pivo 0,5 l 1 – 2 €
rakije 0,7 l 10 €
víno (červené i bílé) 1 l 6 € (ale i 3 nebo 9 - podle kvality)
pršut 1 kg 7 – 15 €
minerální voda 1 l 1 €
Coca-Cola 0,25 l 1 – 2 €, když máte štěstí, tak v akci 2 l za 1 €
zmrzlina 1 kopeček 0,50 €
káva 1 šálek 1 €
instantní káva 3v1 1 pytlíček 0,15 €
banány 1 kg 1,20 €
ovocný džus 1 l 2 €
korálkový náhrdelník 1 1 – 7 € podle letoviska
sýr 1 kg 3 – 5 €
spacák 1 24 €

 

Kolik stojí vstupné (ceny se mohou rok od roku měnit)

lodní výlet po Skadarském jezeře 7 €
lanovka na Savin Kuk 5 €
lodní výlet po Boce Kotorské 7 €
NP Lovčen 0,5 €
NP Biogradska Gora 1 €
NP Durmitor 1 €
Mauzoleum Petra Njegoše 2 €
lehátko na pláži v Budvě 1 – 2 €
klášter Morača 2 €

Hospodářství Černé Hory

Černá Hora je agrárně-průmyslový stát s ekonomikou zasaženou problémy plynoucími z jugoslávské krize a válek v 90. letech. Zemědělsky je využíváno asi 40 % půdy – převážně k pastevectví (převažují krávy, dále ovce, kozy), jako orná půda slouží pouhých 6 % zemědělské půdy.

 

 

V potravinářské produkci není Černá Hora soběstačná, přestože některé své výrobky i exportuje. V zemědělství převažuje rostlinná výroba, rozvinuté je také rybářství a s ním spojený průmysl pro zpracování ryb. Významné plodiny jsou například vinná réva, ovoce a olivy. Z moře se získává sůl.

Nejvíce se zde těží hnědé uhlí, bauxit, měděné, olověné a zinkové rudy, také jsou zde naleziště ropy a zemního plynu. Rozsáhlé povrchové doly můžete vidět při příjezdu od srbských hranic směrem k městu Pljevlja, které je průmyslovým centrem severu. Nedaleko hlavního města Podgorica lze od silnice vidět v provozu továrny na zpracování hliníku, který je také významným exportním artiklem Černé Hory.

Převažující odvětví průmyslu je hutnictví, strojírenství, potravinářství, textilní a chemická výroba. Mezi další patří dřevozpracující, kožešnický a gumárenský. Rafinérie jsou soustředěny v okolí Baru, kde je také významný přístav.

Elektrickou energii vyrábějí převážně hydroelektrárny, ale Černé Hora je energeticky závislá na Srbsku. Na druhou stranu, Srbsko je závislé na černohorském pobřeží a má právo zde využívat námořní přístav.

 

 

Na hospodářství Černé Hory se také stále více podílí cestovní ruch. V roce 1987 navštívilo oblast Černé Hory více než půl milionu zahraničních turistů, v roce 1990 poklesl jejich počet na 350 tisíc. V následujících letech přišel vojenský konflikt v bývalé Jugoslávii a následně v Kosovu, čímž byl turistický ruch takřka zastaven. Teprve kolem roku 2003 byl zaznamenán větší příliv zahraničních návštěvníků, a to především na pobřeží do oblasti Budvy.

 

 

Nezaměstnanost obyvatel byla v období 90. let okolo 60 %. V roce 2004 byl tento podíl již snížen na 32 %, což souvisí se zmíněným rozvojem cestovního ruchu.

V roce 2005 byly zavedeny daně, zatím se jedná o daň z příjmu a DPH. Do výše výdělku 790 €/rok se neplatí daň žádná. DPH je 17 %, ale ne na základní potraviny. Průměrný plat je cca 200 – 250 € měsíčně.

Ještě bych mohla zmínit, že v Srbsku a v Černé Hoře se platí Eurem proto, že se zde dříve používala Německá Marka, a když zanikla, tak v roce 2002 (ještě jako jedna Jugoslávie) přistoupily spolu s dvanácti státy EU k měnové unii.

nahoru é

 

nahoru é